Facebook post by Vihreä Teatteri

Näyttelijäntyön perusteet 1 alkaen 21.5.2017. "Kurssin tavoitteena on, että osallistujat saavuttavat perustaidot lavalla tarvittavaan läsnäoloon ja näyttelemisessä vaadittavaan luontevaan perustoimimiseen. Kurssilla käsiteltävät asiat voidaan kiteyttää kahteen aiheeseen: oikea havainnointi ja oikeiden, arkielämään liittyvien fyysisten toimintojen tarkka toistaminen." Ilmoittaudu nyt: http://www.vihreateatteri.fi/uncategorized/tulossa-nayttelijantyon-perusteet-1/