Facebook post by Skandinavian Sin Moo Hapkido (SSMHKD)

Toinen kevät leiri päivä. Latvian pää opettaja Herman Mochalin 8.dan opettaa vastaliikkeitä tarttumisiin. Hienoja tekniikoita. Second day spring camp. Latvia's head teacher Herman Mochalin 8.dan taught the movements against grabbing . Fancy techniques.